Opłata wpisowa za rok: 850 zł (kontynuacja 750 zł) - zawiera: koszty rekrutacyjne, adaptację nowych dzieci, grupowe ubezpieczenie NNW, organizację dodatkowych imprez w ciągu roku (Mikołaj, Andrzejki, bal, niezbędne wyposażenie w żłobku, artykuły plastyczne itp. 

​Opłata za wyżywienie 19 zł  za dzień

Opłata miesięczna 1800 zł

W ramach czesnego zapewniamy:
 • obserwację logopedy- diagnozę logopedyczną,
 • obserwację terapeuty integracji sensorycznej
 • zajęcia sensoryczno-poznawcze
 • rytmikę i logorytmikę
 • zajęcia plastyczne z elementami senosplastyki
 • zajęcia adaptacyjne z udziałem rodziców
 • grupowe zajęcia logopedyczne
 • grupowe zajęcia z fizjoterapeutą
 • zajęcia kształtujące motorykę małą z terapeutą ręki
 • spotkania adaptacyjne dla rodziców z udziałem psychologa
 
Zajęcia dodatkowo płatne
 • indywidualne zajęcia z integracji sensorycznej
 • indywidualne zajęcia z logopedą
 • rehabilitacja- konsultacje i zajęcia z fizjoterapeutą
 • gimnastyka korekcyjna- zajęcia indywidualne
 • zabawy z językiem angielskim
 • konsultacje z psychodietetykiem
 • warsztaty ze specjalistami dla rodziców :( psychodietetyk, psycholog, fizjoterapeuta , neurologopeda,ratownik medyczny, położna, lekarz pediatra, lekarz stomatolog)
 • warsztaty edukacyjne dla dzieci i rodziców
Na Państwa prośbę  zorganizujemy warsztat z wybranym specjalistą, lub na temat dla Państwa ważny