• 1

OPIEKA-EDUKACJA-WSPARCIE

NIEPUBLICZNY, PRYWATNY ŻŁOBEK CHILD HORIZONS - DZIECIĘCE HORYZONTY

 

Dogoterapia

Dogoterapia jest jedną z dziedzin zooterapii. To metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów. W zależności od zakresu stosuje się ją w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie a także w zajęciach edukacyjnych dla dzieci w żłobku.

Poznaj Vedusa

dogoterapia w złobku poznaj vedusa

VEDUS

Pies rasy border collie

Data urodzenia: 31.01.2006

Egzamin w klasie terapeutycznej

 

 

 

Główne cele realizowane podczas zajęć to:

1. Poznanie zasad zachowania się w obecności psów - w różnych sytuacjach.

2. Poznanie zasad opieki nad psami, kształtowanie u dzieci poczucia obowiązku.

3. Poznanie sposobów wykorzystania psów przez człowieka.

4. Uwrażliwienie dzieci na humanitarne traktowanie zwierząt.

5. Rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa.

6. Rozwijanie funkcji poznawczych i nowych zainteresowań dziecka.

7. Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego.

8. Stymulowanie zmysłów, rozwijanie koordynacji ruchowej.

9. Wyzwalanie spontanicznej aktywności w zabawie z psami.